Financiële kwartaalcijfers 2017 op Vraag en Aanbod

Zoals aangekondigd op de laatste ledenvergadering staan nu de financiële kwartaalcijfers van de eerste drie kwartalen op Vraag en Aanbod (onder Verenigingsinfo => Bestuur).
Uit de cijfers blijkt dat de activiteitenkosten ver achterlopen bij de begroting. Net zoals vorig jaar lijkt het erop dat we ook in 2017 een flink bedrag overhouden. Graag nodig ik leden uit om te bedenken welke activiteiten in 2017 nog georganiseerd en betaald kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deskundigheidsbevordering: het gezamenlijk bezoeken van een lezing, training of symposium, het bezoeken van een andere buurtcoöperatie, het aanschaffen van literatuur over burgerinitiatieven, etc.

Hartelijke groet,
Ton Stoop