Contributie

Wij verwelkomen je graag als lid. Het lidmaatschap bedraagt € 18 (en € 12 voor huisgenoot/partner) per jaar.
Maak het bedrag over op bankrekeningnummer
NL89 TRIO 0197 9859 12 van Vereniging Wederzijds.
Als je voor twee personen geld overmaakt, vermeld dan bij de mededelingen ook de naam van huisgenoot of partner.

NU INSCHRIJVEN