Verzekering leden

Verzekering

Verschillende leden van Wederzijds hebben gevraagd of zij verzekerd zijn, als ze diensten verlenen of klussen doen voor een lid van Wederzijds.

Die vraag is voorgelegd aan verzekeraar Domstad en het antwoord is dat de ‘leden van Wederzijds die vrijwilligerswerk doen’ verzekerd zijn onder de Domstadpolis. Het gaat daarbij dus om het doen van klussen en diensten op vrijwillige basis, die om niet (dus niet tegen betaling) worden verricht. Domstad fungeert als ‘achtervang’, d.w.z. aanvullend op ieders eigen verzekering. Voor de volledigheid meld ik nog dat de dekking voor mantelzorg beperkt is tot de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering van Domstad.
Mijn correspondentie via de vrijwilligerscentrale Utrecht met verzekeraar Domstad voeg ik hierbij , zodat geïnteresseerden deze na kunnen lezen.
De voorwaarden van de verzekering zijn te vinden op de website van de vrijwilligerscentrale Utrecht (VCUtrecht). Onder het kopje informatie is het onderwerp verzekering van vrijwilligers bij Domstad opgenomen met verwijzing naar de voorwaarden.

Hanneke Lommen 13-03-2015

 

Van:                                               Medy Verhoef (mverhoef[at]vga.amsterdam.nl)
Verzonden:                                dinsdag 24 februari 2015 18:03
Aan:                                               Laurence Katerberg
CC:                                                 hannekelommen[at]outlook.com
Onderwerp:                               RE: verzekering domstad

 

Goedemiddag Laurence,

 

Excuses dat mijn antwoord wat langer heeft geduurd dan normaal. Deze nieuwe situatie moest ik eerst bespreken.

In principe betreft het een vereniging met leden die een bepaald doel hebben, net zoals een sportclub. Echter de werkzaamheden die door de ‘leden’ worden uitgevoerd zijn wel op vrijwillige basis en dienen een maatschappelijk belang. Na overleg kan ik aangeven dat de ‘leden die vrijwilligerswerk doen’ waaronder het verlenen van mantelzorg verzekerd zijn onder de Domstadpolis.

Voor de goede orde wijs ik er wel op dat op de vrijwilligersverzekering de mantelzorgers dekking hebben voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Dit is dus een beperkte dekking.

Alle overige ‘vrijwillige activiteiten’ die de vereniging aanbiedt vallen onder de volledige dekking van de Domstadpolis.

 

Met vriendelijke groet,

Medy Verhoef
Sr Acceptant Zakelijke Klantteams
VGA Verzekeringen