Statuten

De akte van oprichting van Vereniging Wederzijds: 15 oktober 2014. Bevat de statuten en de namen van de drie eerste, voorlopige, bestuursleden.

Akte van oprichting Wederzijds.