Website ‘Mijn kwaliteit van leven’

De site ´mijnkwaliteitvanleven.nl` is een site van de Nederlandse Patiëntenfederatie met veel verhalen van mensen over de zorg, een vragenlijst waarmee je je eigen situatie rond zorg in beeld kunt brengen en vele andere zorgonderwerpen.