Wederzijdsborrel donderdag 1 juni

Hij komt er weer aan: de maandelijkse Wederzijdsborrel. De beste gelegenheid om elkaar in levende lijve tegen te komen, kennis te maken of kennismakingen te hernieuwen.
donderdag 1 juni
vanaf 17.00 uur in
De Helden
Jan van Galenstraat 6

Voor de borrel hoef je je nooit op te geven: je bent gewoon welkom. Ook je eventuele genodigde.
We geven altijd de gelegenheid om je even voor te stellen, als je nieuw bent of een goed idee bekend te maken.
Vertel tevoren aan een van de aanwezige buurtcoördinatoren of bestuursleden dat je straks iets te melden hebt. Dan kunnen ze je introduceren.

Samen eten
Als je na de borrel wilt mee-eten moet je je wél opgeven. Uiterlijk dinsdag 30 mei om 17.00 uur per e-mail bij Loes Schakenraad l.schakenraad@kpnmail.nl.
Geef aan of je vegetarisch wilt eten. De dagschotel, ook de vegetarische, kost € 8,50
Loes geeft dan door aan de kok van De Helden hoeveel mensen er komen eten, én hoeveel er vegetarisch willen eten.