Lidmaatschap

Je kunt lid worden door onderstaand  inschrijfformulier in te vullen.

Voor het lidmaatschap en de contributie zijn onderstaande regels opgesteld, die per 1-1-2020 van kracht zijn.

 1. Als je lid wordt ben je verplicht contributie te betalen.
 2. Indien je binnen 14 dagen na aanmelding ( = tijdstip en datum registratie website) opzegt vervalt de verplichting tot betalen, en wordt je registratie geschrapt.
 3. Als je lid wordt in het laatste kwartaal van het lopende jaar betaal je 50 %.
 4. Opzeggen dient via de mail of schriftelijk te gebeuren; datum van ontvangst is leidend.
 5. Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 januari van het volgende jaar.
 6. Indien je opzegt in het eerste kwartaal betaal je 50 %.
 7. Bij opzeggen na het eerste kwartaal betaal je 100%.
 8. Leden voor wie de hoogte van de contributie een probleem vormt kunnen in aanmerking komen voor het gereduceerde tarief (ca 65 %). Daartoe dienen zij een verzoek in bij het bestuur.
 9. De partner van een lid betaalt het gereduceerde tarief (ca 65 %).
 10. De inning van de contributie is als volgt: rond 15 januari verstuurt de penningmeester een verzoek om de contributie te betalen.
  Leden die op 15 februari nog niet betaald hebben, krijgen een eerste aanmaning om vóór 1 maart hun contributie te betalen.
  Indien op 1 maart de contributie nog niet is betaald, krijgen ze een 2e aanmaning en de waarschuwing dat ze worden geschrapt als lid als hun contributie op 10 maart niet is betaald.
  Ze blijven in het financieel systeem als wanbetaler geregistreerd tot ze hun schuld hebben voldaan.
 11. Op dit moment is de contributie € 18,- per jaar; het gereduceerde tarief bedraagt € 12,-.

Inschrijfformulier: