Voorwaarden

Voor het lidmaatschap en de contributie zijn onderstaande regels opgesteld; deze zijn per 1-1-2020 van kracht.

 1. Als je lid wordt ben je verplicht contributie te betalen.
 2. Indien je binnen 14 dagen na aanmelding ( = tijdstip en datum inschrijving website) opzegt, vervalt de verplichting tot betalen en wordt je inschrijving geschrapt.
 3. Als je lid wordt in het laatste kwartaal van het lopende jaar betaal je 50 %.
 4. Opzeggen dient via de mail of schriftelijk te gebeuren; datum van ontvangst is leidend.
 5. Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 januari van het volgende jaar.
 6. Indien je opzegt in het eerste kwartaal betaal je 50 %.
 7. Bij opzeggen na het eerste kwartaal betaal je 100 %.
 8. Leden voor wie de hoogte van de contributie een probleem vormt, kunnen in aanmerking komen voor het gereduceerde tarief (ca 65 %). Daartoe dienen zij een verzoek in bij het bestuur: info@wederzijds.net
 9. De partner van een lid betaalt het gereduceerde tarief (ca 65 %).
 10. De inning van de contributie gaat als volgt: rond 15 januari verstuurt de penningmeester een verzoek om de contributie te betalen.
  Leden die op 15 februari nog niet betaald hebben, krijgen een 1aanmaning om vóór 1 maart hun contributie te betalen.
  Indien op 1 maart de contributie nog niet is betaald, krijgen ze een 2aanmaning en de waarschuwing dat ze worden geschrapt als lid als hun contributie op 10 maart niet is betaald.
  Ze blijven in het financieel systeem als wanbetaler geregistreerd tot ze hun schuld hebben voldaan.
 11. Op dit moment is de contributie € 18,- per jaar; het gereduceerde tarief bedraagt € 12,-.

Klik op hieronder op ‘Hoe lid te worden’; je komt dan op de pagina waarin uitgelegd wordt welke stappen je daartoe moet zetten.

Als je niet thuis bent op de computer, laat je dan helpen door een lid; daartoe kun je een verzoek indienen op de Contactpagina.

Hoe lid te worden