Links

Buurtteam Noordoost

Wijkwijzer Noordoost; informatieplatform voor Utrecht-Noordoost

Buurtkrant voor Voordorp en Veemarkt

Crowd-effect

Eet mee, anderen uitnodigen aan tafel of mee-eten bij anderen

Groen moet je doen (groene zelfbeheerprojecten)

Mens en wijk (magazine over de wijk door Puck ‘t Hart)

Buurtmobiliteit, Samen met je buren (deel)auto’s, elektrische fietsen en scooters gebruiken

Stadsdorp De Pijp, een vergelijkbare organisatie in Amsterdam

U-Gids Zorg
Door ouderdom, ziekte of een beperking hebben we zorg nodig. In deze zorg werken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers steeds meer samen. In dit gedeelte van de U-Gids vindt u informatie over allerlei voorzieningen op het gebied van zorg. Wat is er allemaal mogelijk en wat krijgt u tegenwoordig nog vergoed?

Utrecht in Dialoog wil door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen

Website over activiteiten in Wittevrouwen

Wijk & Co, Sociale makelaars voor Utrecht-Noordoost en Overvecht

Wijkconnect Utrecht, enigszins vergelijkbaar met Wederzijds, maar veel breder van opzet

Wijkkrant Tuindorp-Oost

Wijkkrant Votulast

Wijkkrant Wittevrouwen

Wijkraad Noordoost,

Wijkraad-magazine