Ver. Wederzijds

‘WEDERZIJDS’… EEN BUURTINITIATIEF

We zijn niet de enige buurtcoöperatie in Nederland. Ze knallen als crocusen uit de grond, de initiatieven op het gebied van ‘diensten aan elkaar in de buurt’. In februari 2015 kwamen in Delft zeventig initiatiefnemers uit uiteenlopende buurt/zorgcoöperaties zoals wij bij elkaar. En die kwamen met de volgende tien ‘adviezen’… tien geboden

DE TIEN GEBODEN VOOR BUURTINITIATIEVEN

 1. Zorg voor een duidelijke identiteit, blijf jezelf
 2. Blijf in je bewonersrol qua initiatief, bewaak je autonomie
 3. Ken je doelgroep en hun vraag
 4. Laat je agenda bepalen door de buurt
 5. Werk aan vertrouwen: aan een veilige omgeving, met een persoonlijke benadering, kleinschaligheid en geduld: “Kan ik je helpen?”
 6. Omarm de professionals/beroepskrachten, zoek effectieve samenwerking
 7. Wees opdrachtgever naar de professionals en de gemeente en zorg dat je over de (financiële) middelen beschikt
 8. Blijf in gesprek met alle partijen vanuit gelijkwaardigheid
 9. Ga niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden, kijk ook bij andere initiatieven
 10. Verken je grenzen, leer van je fouten

VERENIGING WEDERZIJDS

Na een jaar voorbereiding is op 15 oktober 2014 de buurtcoöperatie officieel opgericht. Het werd een Vereniging met de naam ‘Wederzijds’. 

WAT IS WEDERZIJDS WÉL 

Een vereniging van mensen die het voor elkaar mogelijk willen maken lang, zelfstandig en met plezier in hun eigen huis in de wijk te blijven wonen. Ze zien het belang van goed ‘naoberschap’, zoals ze in de Achterhoek zeggen. Van ‘iets tussen burenhulp en aandacht-voor-elkaar’ in. Van het gezegde ‘een goeie buur is beter dan een verre vriend’. Het zijn mensen die ‘het dorp terug willen brengen in de stad’. Maar dat zonder de benauwende kanten van het dorpsleven.

WAT IS WEDERZIJDS NIET 

Het is niet een club van vrijwilligers waar iedereen zomaar een beroep op kunnen doen. De leden spannen zich in ‘voor elkaar‘. Ze organiseren van alles, om elkaar (beter) te leren kennen en om de drempel naar ‘vragen om hulp’ wat lager te maken. Dat sommige leden daarnaast ook vrijwilligerswerk doen, staat daar los van.

WIE KUNNEN ER LID WORDEN 

 1. Inwoners van Utrecht Noordoost, 18 jaar of ouder
 2. van wie de postcode van het huisadres begint met 3514, 3515, 3571, 3572 of 3573
 3. die hun diensten, talenten, vaardigheden, deskundigheid, spullen en ervaring, zonder daarvoor betaling te verwachten, ter beschikking stellen aan andere leden 
 4. en die, in ruil daarvoor, een beroep kunnen doen op de diensten, talenten enz. van alle andere leden

De contributie voor het lidmaatschap is vastgesteld op € 18 per persoon per jaar (€ 12 voor huisgenoten/partners).

Het bankrekeningnummer van Vereniging Wederzijds is NL89 TRIO 0197 9859 12.

HOE KUN JE LID WORDEN

Ga daarvoor naar ‘Vraag en Aanbod‘ en klik op de knop ‘Registreer’.