900 jaar Voordorpsedijk, geschiedenis en toekomst

Leo Lenz, lid van Wederzijds-Voordorp, vertelde een groep van zo’n 25 leden van Wederzijds en de Derde Helft van Hercules over de geschiedenis van de Voordorpsedijk; hij nam ook mee welke plannen er zijn rond deze eeuwenoude dijk. In de komende 5 jaar bestaat de Voordorpsedijk 900 jaar; het is moeilijk te bepalen wanneer precies. Zouden we hieraan ook geen aandacht moeten besteden?

Geschiedenis

Vanaf de Vecht werden vanaf 1025/1030 dijken aangelegd, zodat het drassige land ten noorden van de stad ontgonnen kon worden voor het verbouwen van bijvoorbeeld granen. Utrecht groeide en er was behoefte aan voedsel voor de bevolking.

De eerste dijk vanaf de Vecht kennen sommigen wel als de Ezelsdijk, die later (grotendeels) de Kardinaal de Jongweg werd. De Voordorpsedijk, en in het verlengde ervan de Gageldijk, werd als tweede dijk aangelegd, waarna nog meer dijken zouden volgen.
Ook werd de grens tussen Utrecht en Holland bepaald met de Hollandse Rading.

De ontgonnen gebieden werden eerst gebruikt voor het verbouwen van onder andere granen; door het steeds verder ontginnen van het drassige land ten noorden van de Vecht, veranderde de grondwaterstand. Hierdoor werden de landerijen dichter bij de Vecht ongeschikt voor landbouw en geschikt voor grasland en dus veeteelt. Voor zover het niet bebouwd is, kennen wij het gebied rond de Voordorpsedijk nu ook zo.

Toekomst

Het Utrechts Landschap, de provincie Utrecht, de gemeente De Bilt en de gemeente Utrecht hebben plannen voor het gebied. Zo wil de gemeente De Bilt woningbouw, uitbreiding van bedrijventerrein en sportpark; ook wordt gedacht aan een transferium, meer recreatie (boerencampings, fietsers, wandelaars), intensieve veehouderij en een windmolen.

Er zijn echter ook plannen om:

  • het slagenlandschap te behouden; dit is typisch voor de polders van het veenweidegebied zoals we dat kennen in Utrecht, Holland en de Kop van Overijssel;
  • de ecologische verbinding te versterken; dat betekent een hogere waterstand, circulaire landbouw, verschraling van de graslanden, bloemrijke randen, natuurvriendelijke oevers, houtwallen en vogel-vriendelijk maaien;
  • het cultureel/militair erfgoed te versterken; zoals zichtbaar maken van het inundatiegebied (sluisjes), behoud bunkers, open zichtlijnen, vrijhouden fort Voordorp en het enige fort met een dorpje (Blauwkapel).

Kortom, er kan veel gebeuren met het gebied rond de Voordorpsedijk.

We zijn veel wijzer geworden tijdens deze Wederzijds-lezing. Normaals bedankt, Leo!